Hojne roboty DAO
1644883200

Hojne roboty DAO

17 K
17 K

/

Generous Robots DAO to kolekcja 5555 losowo generowanych robotów na Solanie. 70% sprzedaży mennicy i tantiem trafi bezpośrednio do kierowanego przez społeczność funduszu DAO. Posiadanie Hojnych Robotów NFT sprawia, że jesteś członkiem GR DAO z prawem głosu. Możesz także uzyskać dostęp do forum zarządzania i kanałów prywatnych discord.