Lil Hustlaz
1645747200

Lil Hustlaz

5.7 K
5.7 K

/

Lil Hustlaz to projekt NFT (Non-Fungible Token), który wprowadza własność w 21 wiek. Projekt łączy świat cyfrowy i fizyczny za pomocą NFT jako medium. Ze stylem artystycznym inspirowanym przemysłem hip-hopowym. Posiadanie jednego z tych hustlaz daje dostęp do ekskluzywnych narzędzi i korzyści. Rewolucyjne podejście do branży NFT i jeden z podstawowych aspektów naszej użyteczności. W istocie, Hustle House jest rynkiem dla fizycznie wspieranych NFT. Naszym celem i misją jest powiązanie niepłynnych fizycznych dóbr luksusowych z płynnymi zasobami cyfrowymi. Osiągniemy to, wspierając fizyczny zasób za pomocą odpowiadającego mu NFT.