Piksel Baby Yoda
1644537600

Piksel Baby Yoda

1.1 K
1.1 K

/

Unikalnie wykonane, urocze i kolekcjonerskie pixel art Baby Yodas z dowodem własności przechowywanym wyłącznie na Solana Blockchain. NFT staking & PLAY TO EARN lightsaber battle game nadchodzi do fazy 2.